Sportovní & fyzický program pro děti

Umožněte dětem získat sílu, radost z pohybu a sebevědomí ve sportu.

Rodiče chtějí zdravý pohyb pro své děti

Děti ve sportu je lokální sportovní program, který nabízí hravý úvod do mnoha sportů pro děti od 4 let do 11 let. Díky propracované metodice je cvičení opravdovou zábavou a výsledky jsou ohromující. Zvýšená fyzická aktivita u mládeže má příznivé fyzické, kognitivní, sociální a emociální výhody, které jim pomáhají se rozvíjet.

3 jednoduché kroky pro začátek

Vyhledat kurz

Vybrat lokalitu

Registrovat své dítě

Naše sportovní programy

Pohybový program – děti ve sportu pomáhá dětem ve věku od 4 do 11 let získat sebevědomí do sportu a mít radost z pohybu. 

Pohybový základ pro děti od 4 - 6 let, vytvořili jsme zábavný program pro základ do každého sportu!
Sportovní základ pro děti od 6 - 8 let, kombinace lekcí z atletiky, gymnastiky, parkouru, florbalu, badmintonu a volejbalu.
Sportovní program pro děti od 8 - 11 let, se zaměřením na posílení těla i ducha (kalokagathia), tvořený sporty: karate, basketbal, fotbal, tenis a rugby.